Cán bộ ở Bình Định có dư luận gây phiền hà sẽ bị thay thế

Cán bộ ở Bình Định có dư luận gây phiền hà sẽ bị thay thế

- in Tin Hót
41
0

Cán bộ, công chức, viên chức ở Bình Định có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp, nhân dân, sẽ bị thay thế, chuyển đổi vị trí công tác.

UBND tỉnh Bình Định mới có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác ở những vị trí cần phải chuyển đổi công tác để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi; xác định rõ đối tượng, thời hạn, thời điểm chuyển đổi của từng vị trí. Các trường hợp đã đảm nhiệm đủ thời gian 3 năm trở lên phải thực hiện chuyển đổi trong năm 2023 (trừ các trường hợp chưa thực hiện, các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chính quyền địa phương phải kịp thời thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức thụ động, chậm trễ không chủ động giải quyết công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho UBND tỉnh. Cụ thể, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6, báo cáo năm gửi trước ngày 10/12.

“Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý”, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Đình Phùng

Nguồn: https://baomoi.com/can-bo-o-binh-dinh-co-du-luan-gay-phien-ha-se-bi-thay-the/c/45231022.epi

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Làm rõ trách nhiệm trong vụ sập tường làm 11 người thương vong ở Bình Định

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an