Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Để chạy truy bắt do đá,nh b,ạc … Ba người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc b,ị t,hương do đã nhả,y từ tầng bốn xuống .(도박 ...
0
Hàn Quốc

Tại công trường xây dựng khách sạn ở Thành Phố Gwangju, một công nhân quốc tịch Việt Nam đã qua đời do lai n̵.ạ̵п̵ rơi từ trên cao ...
0
Hàn Quốc

Nhà môi giới Visa Hàn Quốc cùng ‘Kết nối đen’ … Giúp cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. (한국 비자 브로커 ‘검은 커넥션’…불법체류 유도까지) Mô giới ...
0
Hàn Quốc

Cảnh sát H.àn Q.uốc phát hiện đường dây làm giả giấy ph.ép lái xe cho ng.ười Việt sống t.ại đây để họ có thể đ.ổi ngang bằng lái ...
0
Hàn Quốc

Người lao động chỉ được đăng ký dự thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp và phải chọn nghề muốn làm việc là trồng trọt hoặc chăn nuôi. ...
0
Hàn Quốc

Những câu hỏi và câu trả lời khi thi phỏng vấn để lấy quốc tịch Hàn Quốc ☆☆ Để cho cuộc phỏng vấn được thành công các bạn ...
0