bằng cấp giả

bằng cấp giả

Xã Hội
Ông Lê Phước Đô (xã Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định) dùng bằng của người khác thay tên và ảnh của mình vào để thi và trúng tuyển công ...
0

Xã Hội
(GDVN) – Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm phải bỏ công sức theo 2 học năm tại Trường Cao đẳng sư phạm Bình Định đã trở thành ...
0

Xã Hội
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (BQLDA) vừa ra quyết ...
0

Xã Hội
Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã yêu cầu UBND xã Mỹ Chánh Tây (Phù Mỹ) tổ chức kiểm điểm đối ...
0

Xã Hội
Thanh tra Bộ Y tế vừa tổ chức đợt thanh tra tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà (tỉnh Bình Định) theo đơn tố ...
0