cán bộ

cán bộ

Xã Hội
Với chức vụ đội trưởng thuộc Chi cục thuế của huyện Phù Mỹ (Bình Định), Đỗ Văn Huệ thu tiền thuế của các cá nhân, đơn vị nhưng ...
0

Xã Hội
Ngày 19-3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
0

Xã Hội
Kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy tại 9 địa phương có 58 trường hợp có quan hệ họ hàng được bổ nhiệm “làm quan”, ...
0