chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Xã Hội
UBND tỉnh Bình Định phê bình huyện Phù Cát và Trường CĐ Bình Định liên quan đến vụ Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm không được công ...
0

Xã Hội
(GDVN) – Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm phải bỏ công sức theo 2 học năm tại Trường Cao đẳng sư phạm Bình Định đã trở thành ...
0