dự báo thời tiết

dự báo thời tiết

Xã Hội
Bão Nock-ten với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức khoảng từ 165 đến 180 km/giờ, giật trên cấp 17 (cấp siêu ...
0

Xã Hội
Hiện nay (17/12), gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao đang hoạt động yếu dần. Dự báo: Trong ngày và đêm nay, ...
0