khách sạn bình dương

khách sạn bình dương

Xã Hội
Người dân rất hoan nghênh và ủng hộ chủ tr.ương của lãnh đạo tỉnh Bình Định về vi.ệc di dời 3 kh.ách sạn lớn nằm trên đường An ...
0

Xã Hội
Tỉnh Bình Định giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tính giá trị còn lại của khách sạn Bình Dương, gửi Sở Tài chính để thẩm định, áp ...
0