khách sạn bình dương

khách sạn bình dương

Xã Hội
Ba khách sạn lớn ven biển Quy Nhơn sẽ bị giải tỏa, di dời để tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất ...
0

Xã Hội
Người dân rất hoan nghênh và ủng hộ chủ tr.ương của lãnh đạo tỉnh Bình Định về vi.ệc di dời 3 kh.ách sạn lớn nằm trên đường An ...
0

Xã Hội
Tỉnh Bình Định giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tính giá trị còn lại của khách sạn Bình Dương, gửi Sở Tài chính để thẩm định, áp ...
0