khách sạn hải âu

khách sạn hải âu

Xã Hội
Cử tri Đà Nẵng có ý kiến mong lãnh đạo thành phố có quyết tâm như tỉnh Bình Định khi “bứng” 3 khách sạn nghìn tỉ để trả ...
0

Xã Hội
Người dân rất hoan nghênh và ủng hộ chủ tr.ương của lãnh đạo tỉnh Bình Định về vi.ệc di dời 3 kh.ách sạn lớn nằm trên đường An ...
0