nghiệp vụ sư phạm

nghiệp vụ sư phạm

Xã Hội
UBND tỉnh Bình Định phê bình huyện Phù Cát và Trường CĐ Bình Định liên quan đến vụ Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm không được công ...
0

Xã Hội
UBND tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ và xử lý tập thể, cá nhân liên quan nếu có trong vụ hàng trăm giáo viên bị loại thi ...
3

Xã Hội
(GDVN) – Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm phải bỏ công sức theo 2 học năm tại Trường Cao đẳng sư phạm Bình Định đã trở thành ...
0