nhận hối lộ

nhận hối lộ

Xã Hội
Hàng chục công chức, viên chức của tỉnh Bình Định đã bị kỷ luật do dính líu đến sai phạm trong năm 2018. Bệnh viện đa khoa khu ...
1

Xã Hội
Sau khi người dân tố cáo cán bộ nhận tiền “bảo kê” doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên facebook cá nhân. Chủ tịch UBND huyện Tây ...
0