sai phạm cục thuế

sai phạm cục thuế

Xã Hội
Với chức vụ đội trưởng thuộc Chi cục thuế của huyện Phù Mỹ (Bình Định), Đỗ Văn Huệ thu tiền thuế của các cá nhân, đơn vị nhưng ...
0

Xã Hội
Qua Kết luận thanh tra của UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) về công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Hoài Thanh Tây phát ...
0

Xã Hội
Sau khi có báo cáo của Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo nhiều sai phạm liên quan đến Chi cục Thuế thành phố ...
0

Xã Hội
Một số cán bộ chủ chốt ngành thuế tỉnh Bình Định lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định về quản lý thuế, có ...
0