sạt lở đất

sạt lở đất

Xã Hội
Những năm gần đây, tình trạng nhiều người dân khoét núi, xây dựng nhà ở giữa lưng chừng núi Bà Hỏa (ở các phường Ngô Mây, Lê Hồng ...
0