tuyển công chức

tuyển công chức

Việc Làm
Ngày 10.3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2020 với 149 chỉ tiêu. Trong đó, cấp tỉnh có 105 chỉ ...
0

Xã Hội
Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2018 ban hành thông báo số 18/TB-HĐTDCC về lịch thi, địa điểm cho các thí sinh (TS) tham ...
0

Xã Hội
Ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018 gồm ...
0