Tỉnh Bình Định trao chứng nhận đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 36.000 tỷ đồng

Tỉnh Bình Định trao chứng nhận đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 36.000 tỷ đồng

- in Xã Hội
591
0

Hội nghị phát triển kinh tế Miền Trung: Tỉnh Bình Định trao chứng nhận đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 36.000 tỷ đồng. Gồm:

1. Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 25.576 tỷ đồng;

2. Dự án Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 2.119 tỷ đồng;

3. Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc FICO (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án là 2.285,89 tỷ đồng;

4. Dự án Nhà máy điện mặt trời QNY do Công ty Cổ phần Năng lượng QN (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 1.612 tỷ đồng;

5. Dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airway do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt thuộc Tập đoàn FLC (thành phố Hà Nội) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 659 tỷ đồng;

6. Dự án Trường Đại học FPT – Phân hiệu AI Quy Nhơn do Trường Đại học FPT (thành phố Hà Nội) đầu tư tại Khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 693,93 tỷ đồng;

7. Dự án Nhà máy nước giải khát TingCo Bình Định do Công ty Trách nhiệm hữu hạn TingCo (tỉnh Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng;

8. Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar công nghệ cao do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bidiphar Công nghệ cao (tỉnh Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng;

9. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống gia cầm Minh Dư (tỉnh Bình Định) đầu tư tại huyện Vân Canh. Tổng vốn đầu tư 262,16 tỷ đồng;

10. Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân do Công ty Cổ phần Trường Thành (thành phố Hà Nội) đầu tư tại huyện Phù Cát. Tổng vốn đầu tư 627 tỷ đồng;

11. Dự án Tổ hợp vui chơi, giải trí Tini Dream của Công ty Cổ phần Vui chơi giải trí Tini Dream (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 954 tỷ đồng;

12. Dự án Khu du lịch cộng đồng Làng Sông do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch Làng Sông (tỉnh Bình Định) đầu tư tại huyện Tuy Phước. Tổng vốn đầu tư 269,64 tỷ đồng;

13. Dự án Công viên sáng tạo TMA do Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Tường Minh (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 154,2 tỷ đồng;

14. Dự án sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật dược (tỉnh Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy nhơn. Tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng.

15. Dự án Trung tâm Dịch vụ Logistics Cảng Thị Nại do Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại (tỉnh Bình Định) đầu tư tại huyện Tuy Phước. Tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng.Hội nghị phát triển kinh tế Miền Trung: Tỉnh Bình Định trao chứng nhận đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 36.000 tỷ đồng. Gồm:

1. Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 25.576 tỷ đồng;

2. Dự án Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 2.119 tỷ đồng;

3. Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc FICO (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án là 2.285,89 tỷ đồng;

4. Dự án Nhà máy điện mặt trời QNY do Công ty Cổ phần Năng lượng QN (Hàn Quốc) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 1.612 tỷ đồng;

5. Dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airway do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt thuộc Tập đoàn FLC (thành phố Hà Nội) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 659 tỷ đồng;

6. Dự án Trường Đại học FPT – Phân hiệu AI Quy Nhơn do Trường Đại học FPT (thành phố Hà Nội) đầu tư tại Khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 693,93 tỷ đồng;

7. Dự án Nhà máy nước giải khát TingCo Bình Định do Công ty Trách nhiệm hữu hạn TingCo (tỉnh Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng;

8. Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar công nghệ cao do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bidiphar Công nghệ cao (tỉnh Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng;

9. Dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống gia cầm Minh Dư (tỉnh Bình Định) đầu tư tại huyện Vân Canh. Tổng vốn đầu tư 262,16 tỷ đồng;

10. Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân do Công ty Cổ phần Trường Thành (thành phố Hà Nội) đầu tư tại huyện Phù Cát. Tổng vốn đầu tư 627 tỷ đồng;

11. Dự án Tổ hợp vui chơi, giải trí Tini Dream của Công ty Cổ phần Vui chơi giải trí Tini Dream (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 954 tỷ đồng;

12. Dự án Khu du lịch cộng đồng Làng Sông do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch Làng Sông (tỉnh Bình Định) đầu tư tại huyện Tuy Phước. Tổng vốn đầu tư 269,64 tỷ đồng;

13. Dự án Công viên sáng tạo TMA do Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Tường Minh (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 154,2 tỷ đồng;

14. Dự án sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật dược (tỉnh Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy nhơn. Tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng.

15. Dự án Trung tâm Dịch vụ Logistics Cảng Thị Nại do Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại (tỉnh Bình Định) đầu tư tại huyện Tuy Phước. Tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng.

Nguồn Binh Dinh invest

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Check Also

Cách ly tại nhà, cô gái vẫn đi uống trà sữa, tiếp xúc nhiều người

Một cô gái ở chung với bệnh nhân