Tuyển dụng lao động phổ thông

🔥𝐂Ơ 𝐇Ộ𝐈 𝐂𝐇𝐎 𝐌Ọ𝐈 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐒𝐀𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 ( 𝐇𝐚𝐧.𝐐𝐮𝐨𝐜 ) 𝐋À𝐌 𝐕𝐈Ệ𝐂 𝐕À 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐒Ố𝐍𝐆

❗️ 🥇𝘾Ô𝙉𝙂 𝙏𝙔 𝘾Ổ 𝙋𝙃Ầ𝙉 𝙉𝙃Â𝙉 𝙇Ự𝘾 𝙏𝙏𝘾 𝙑𝙄Ệ𝙏 𝙉𝘼𝙈 " 𝓬ầ𝓷 𝓰ấ𝓹 𝓵 𝓪𝓸 đ ộ𝓷𝓰 𝓫ổ 𝓼𝓾𝓷𝓰 𝓬𝓱𝓸 đơ𝓷 𝓱à𝓷𝓰 𝓱𝓲ệ𝓷 𝓽ạ𝓲 "
✅MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Trồng và thu hoạch rau củ quả.

- Chăn nuôi gia Súc Gia cầm.

- Sản xuất nước khoáng.

- Chế tạo, dệt may.

✅THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- 1 năm làm việc 8 tháng, hết 8 tháng người l a o đ ộ n g về nước xong đến vụ lại sang làm việc bình thường (được gia hạn h ợ p đ ồ n g dài hạn)

✅QUYỀN LỢI:

- Gạo được cty phát hàng tháng theo quy định

- Không phân biệt quê quán, vùng miền

- 𝓧𝓾ấ𝓽 𝓬 ả 𝓷 𝓱 𝓰𝓲ữ𝓪 𝓽𝓱á𝓷𝓰 4

==> Ưu tiên cho cặp vợ chồng.

✅LIÊN HỆ : - https://www.facebook.com/profile.php?id=100081837436762

Hoặc gọi : 0867292912.ZALO:0388.351.839

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *